Displaying articles by tag: bensinstation

Föroreningar på bensinmackar

Vid riskbedömning och provtagning av bensinstationer är det främst rester efter drivmedel – bensin och diesel- som vi letar efter, dvs. petroleumkolväten, men även tungmetaller (främst bly) och ibland mer platsspecifika ämnen beroende på verksamhet. De föroreningar som vanligtvis påträffas vid…

More