Displaying articles by tag: bergtäkt

MKB för bergtäkt

Utsikt över bergtäkt, fredag morgon. De flesta täkter kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Verksamheterna beskrivs i miljöprövningsförordningen (2013:251) 4 kap. 1- 3 §§, verksamhetskoder 10.10 – 10.20. Tillstånd omfattar att ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Du kan läsa mer…

More

Bergtäkter kan omfattas av Sevesolagstiftningen

Om det sprängs med mer än 10 ton sprängämne per salva vid ett och samma tillfälle i bergtäkt menar MSB att den är betrakta som en Sevesoverksamhet av den lägre kravnivån och ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Anledningen till det är…

More