Displaying articles by tag: bevarande

Projekt vitryggig hackspett utökas – så ska arten räddas

Den vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos) är en av Sveriges mest hotade arter. Arten har försvunnit från stora delar av landet främst på grund av förlusten av gamla lövträd och ett mycket homogent skogsbruk dominerat av barrskog. För hundra år sedan…

More