Displaying articles by tag: CSR

A fairer phone part 2

Review by Fredrik Pettersson, CSR/sustainability and communications consultant. (In Swedish:) Svårt för mig att göra en recension värd namnet eftersom mitt jämförelseobjekt är en fem år gammal Samsung Galaxy S. (Ja, ettan från 2010. Den har haft frustrerande låg prestanda…

More
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, – Förutsäg din miljöpåverkan

Strategiskt hållbarhetsarbete

Strategiskt hållbarhetsarbete kräver sakkunskap och helhetsperspektiv. Ett tydligt systemfokus hjälper organisationen att integrera ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet. I samverkan med våra kunder strävar vi efter att utveckla konkurrenskraftiga och hållbara organisationer.…

More