Displaying articles by tag: diesel

Alifatiska kolväten

Kolväten innebär en förening mellan kol och väteatomer. Kolbaserade föreningar kallas ofta organiska (till skillnad från oorganiska). Kolväten som inte innehåller en bensenring kallas alifatiska kolväten. De som innehåller en bensenring kallas aromatiska kolväten. Termen “alifatisk” härstammar från det grekiska…

More

Marksanering bensinmack

I samband med markarbeten vid en bensinmack har vi gjort miljökontroll av mark och uppgrävda massor. Det vi hittade var i princip det förväntade, dvs. lite olja. Men inga drastiska mängder. Skön dag att vara ute i solen 🙂…

More