Displaying articles by tag: dioxin

Dioxin (TCDD)

Namnet ”dioxiner” används för en familj kemikalier som kallas polyklorerade dibensoparadioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF). Även vissa dioxinlika polyklorerade bifenyler (PCB) med liknande giftiga egenskaper brukar också ingå i gruppen. Drygt 400 olika dioxinrelaterade föreningar har identifierats, varav runt…

More

Sanering av Brännäset 9, Norrtälje hamn

Trapezia fick förtroendet att sköta provtagning och sanering av den dioxinförorenade fastigheten Brännäset 9 i Norrtälje Hamn. Norrtälje hamn Norrtäljes nya stadsdel blir en förlängning och fördubbling av Norrtäljes stadskärna. Här planeras bostäder, parker, torg, kajstråk och ytor för handel,…

More
Miljötjänster - Marksanering. Vi utför saneringar av förorenade områden- mark, vatten och sediment. Tillsammans med våra samarbetspartners så erbjuder vi helhetslösningar inom marksaneringen, från kontakt med myndigheter och provtagning till sanering och miljökontroll.

Marksanering

Vi utför saneringar av förorenade områden- mark, vatten och sediment. Tillsammans med våra samarbetspartners så erbjuder vi helhetslösningar inom marksaneringen, från kontakt med myndigheter och provtagning till sanering och miljökontroll.…

More

Seveso och dioxin

Den 10 juli 1976 exploderade en kemisk fabrik norr om Milano och ett tjockt, vitt moln som innehåll dioxin drev in över den närliggande staden Seveso, Det första som märktes av katastrofen var att djuren började dö. Men Sevesokatastrofen innebar…

More