Displaying articles by tag: eco-driving

Med cykel mot markföroreningen!

Premiär för företagets lastcykel. Packat i lådan: Personlig skyddsutrustning (hjälm, handskar, varsel, skyddskor), provtagningsutrustning, märkfärg. Dator. Pennor. mm.mm. Mot provtagning av det förorenade markområdet!…

More