Displaying articles by tag: EIA

MKB för bergtäkt

Utsikt över bergtäkt, fredag morgon. De flesta täkter kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Verksamheterna beskrivs i miljöprövningsförordningen (2013:251) 4 kap. 1- 3 §§, verksamhetskoder 10.10 – 10.20. Tillstånd omfattar att ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Du kan läsa mer…

More