Displaying articles by tag: ekotoxikologi

Om riskbedömningar

Vi pratar ofta om riskbedömningar, “risk” och “fara”. Men vad betyder de olika termerna? “Allting är gift och inget är utan gift, endast dosen avgör vad som ej är giftigt” (Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein…

More

Kemikalier, kemikalier, kemikalier

Allt består i grunden av kemiska ämnen. De kemiska ämnen som tillverkats eller utvunnits ur naturen har bidragit till förbättrade livsvillkor. De har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Alla kemiska ämnen är inte farliga men kan ändå…

More
Miljöutbildning

Välkommen till Trapezia

Vi är Trapezia Miljökonsulter – Vi gör skillnad! Trapezia är ett oberoende miljö-konsultföretag som kombinerar kompetenser inom biologi, geologi, toxikologi, ekotoxikologi och miljövetenskap. Med vår breda kompetens och stora nätverk kan vi hjälpa ert företag att minska miljöpåverkan och öka…

More