Displaying articles by tag: EU

Nya regler gällande Farligt Avfall

Från och med den 1 Augusti började nya regler gälla angående farligt avfall. Vi reder ut det viktigare i den nya lagen och vad man behöver ha koll på!…

More

Giftfri miljö- Mot en ren värld

Giftfri miljö kan verka självklart, ändå återfinns hela tiden skadliga ämnen i naturen, ämnen som påverkar både den biologiska mångfalden och oss människor. Det här målet arbetar för en renare natur.…

More

181 Nya naturreservat 2019

Nu har Naturvårdsverket släppt siffrorna för hur många nya naturreservat som Sverige fick förra året: 181 stycken med en total yta på 45 000 hektar!…

More

Begränsad Klimatpåverkan- Minska vår påverkan

Miljökvalitetsmålet Begränsad Klimatpåverkan är det första miljökvalitetsmål som vi kommer titta på i vår följetong om de svenska miljömålen. Målet är starkt kopplat till växthuseffekten och hur Sverige ska minska sin påverkan. …

More

Presentation av årets nya miljölagar

Minskad förbrukning av plastkassar, förändringar i industriutsläppsdirektivet och skärpta regler för torvbrytning är exempel på de nya lagar och förordningar som träder i kraft i år. Här är en sammanfattning av årets nya miljölagar: Minskad användning av plastkassar Enligt den…

More

Handeln med utsläppsrätter kan komma att skärpas

EU:s massivt kritiserade handel med utsläppsrätter, EU Emissions Trading System (EU ETS), kan komma att reformeras. Europaparlamentets miljöutskott har nu röstat igenom nya förslag för att komma tillrätta med den urholkande handeln med utsläppsrätter. Röstas förslagen igenom kan utsläppshandeln åter…

More