Displaying articles by tag: fåglar

Finland storsatsar på fågellivet – bygger 1 miljon nya holkar

Finland storsatsar på att skapa nya boplatser åt fåglar när boplatserna minskar i takt med att det moderna skogsbruket ökar. Det moderna skogsbruket har lett till en stor minskning av lämpliga boplatser för fåglar (och andra djurgrupper) som bygger sina…

More