Displaying articles by tag: förordning

The Attenborough Effect

David Attenborough är en välkänd röst för många då han är berättarrösten i många välkända dokumentärer så som Planet Earth eller Blue planet. Efter dokumentären Blue Planet II där problematiken med plast i våra hav lyftes har ett nytt fenomen…

More

EU fasar ut glödlampor

Förbud mot glödlampor

EU fasar ut glödlamporna

Nu fasas glödlamporna ut inom EU och el-besparingen beräknas bli 2 TWh, eller 10 procent av användningen av hushållsel i Sverige. Inom hela EU är beräknas besparingen bli cirka 40 TWh. Det är resultatet av ekodesignkommitténs beslut i Bryssel på måndagen.

More

Hormonstörande kemikalier

Hormonstörande kemikalier riskerar vår framtid

Forskarlarm om farliga kemikalier

Det växande antalet hormonstörande kemikalier i miljön kan få konsekvenser för fertiliteten hos människor och djur varnar forskare.

More

Varje svensk orsakar i genomsnitt utsläpp av 10 ton växthusgaser.

Varje svensk orsakar 10 ton växthusgaser

– 80% av koldioxidutsläppen kommer från privat konsumtion

Utsläppen från den svenska konsumtionen behöver halveras till år 2020 om Sverige ska ta sin del av ansvaret för de globala utsläppsreduktioner som krävs enligt en ny rapport från Naturvårdsverket om konsumtionens klimatpåverkan.

More

Lättare att mäta transportutsläpp

Enklare att jämföra transporters miljöpåverkan

-Ny standard på gång

EU-länderna har som mål att minska koldioxidutsläppen med i snitt 20 procent till 2020 vilket innebär ökade krav på transportnäringen.

More