Displaying articles by tag: #förorenad mark

KM, MKM, MRR, IFA, FA etc.

Ofta stöter man på begreppen “KM” och “MKM” i samband med förorenad mark. Samt “FA” och “IFA” för avfall. Men vad betyder de? Och hur förhåller de sig till varandra? Generella riktvärden för förorenad mark Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad…

More

Att inventera förorenade områden

Naturvårdsverket har tagit fram vägledning vid inventering av potentiellt förorenade områden utförs enligt en metodik för inventering (MIFO). Inventeringen resulterar sedan i en riskklassning av områdena. MIFO MIFO står för Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Det är en arbetsmetod…

More

Dioxin (TCDD)

Namnet ”dioxiner” används för en familj kemikalier som kallas polyklorerade dibensoparadioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF). Även vissa dioxinlika polyklorerade bifenyler (PCB) med liknande giftiga egenskaper brukar också ingå i gruppen. Drygt 400 olika dioxinrelaterade föreningar har identifierats, varav runt…

More

Sanering av Brännäset 9, Norrtälje hamn

Trapezia fick förtroendet att sköta provtagning och sanering av den dioxinförorenade fastigheten Brännäset 9 i Norrtälje Hamn. Norrtälje hamn Norrtäljes nya stadsdel blir en förlängning och fördubbling av Norrtäljes stadskärna. Här planeras bostäder, parker, torg, kajstråk och ytor för handel,…

More

Kina planerar åtgärder för förorenade markområden

Kina planerar åtgärder för ca 2,7 biljoner Yuan för att åtgärda förorenade områden. Kinas State Council  (synonymt både med Kinas regering och med statsapparaten) släppte den 31 maj i år en plan för att åtgärda landets förorenade områden. Planen syfte…

More

Provtagning efter sanering

Efter schakt kommer sanering. Idag är vi ute och tar prov på ett fd. industriområde som helt otippat ska bli bostäder. Tidigare provtagningar innan rivning visar på lokalt höga föroreningshalter i några punkter. Det vi gör är en kompletterande provtagning…

More

Marksanering

Stockholm växer vilket får till följd att mark som tidigare var industrimark tas i anspråk för bostäder. Det ställer dock krav på både provtagning och sanering. Större delen av det aktuella industriområdet är asfalterat. Under asfalten finns generellt ca en…

More

Marksanering

Det intensiva byggandet i Stockholm som innebär att det byggs bostäder på industrimark leder också till omfattande marksaneringar. Vi drog ut i fält i morse för att ta prover i schaktbotten efter att marken ovanpå schaktats bort för att bereda…

More