Displaying articles by tag: förorenade sediment

Förorenade sediment, finns det en lösning?

Förorenade sediment är ett stort problem i många akvatiska områden runt om i världen. Flera olika strategier på hur man kan rena, remediera, dessa områden har till dagens datum tagits fram, men ingen teknik är helt fullkomlig. Den vanligaste tekniken…

More

Förorenade sediment

Föroreningar som släpps ut i vatten hamnar ofta i bottensedimenten. Det kan röra sig om föroreningar från jordbruket, städer i form av t.ex. avloppsvatten eller dumpat material.…

More