Displaying articles by tag: förorenade

Förorenade sediment

Föroreningar som släpps ut i vatten hamnar ofta i bottensedimenten. Det kan röra sig om föroreningar från jordbruket, städer i form av t.ex. avloppsvatten eller dumpat material.…

More