Displaying articles by tag: #fuel

Är syntetiskt bränsle framtiden?

Syntetisk diesel Vad är det? Syntetiskt dieselbränsle (ofta kallad FT-diesel) består av syntetiskt mättade kolväten som kan blandas med vanlig diesel. Syntetisk diesel framställs oftast med Fischer-Tropsch-processen. Processen arbetades fram i början av 1920-talet av de tyska kemisterna Frans Fischer…

More