Displaying articles by tag: fytoremediering

Växter i miljöns tjänst

För att rena fält som är förorenade av DDT och HCH, två kloroorganiska bekämpningsmedel, kommer Trapezia använda sig av fytoremediering. Det innebär att växter används för att rena marken. Det är en energisnål, billig och miljövänlig metod och lämpar sig…

More