Displaying articles by tag: golfbanor

Golfbanor och den viktiga biologiska mångfalden

Vid första anblick kan många mänskligt anpassade miljöer verka livlösa och hysa låg biologisk mångfald men med enkla medel kan man förvandla sterila golfbanor, motocrossbanor, flygfält och liknande till att hysa höga naturvärden och bevara den viktiga biologiska mångfalden. Golf…

More