Displaying articles by tag: #greentech

Är modulära telefoner framtiden?

Kommer framtiden för våra telefoner (och datorer, plattor mm) att vara modulära enheter? Med modulär menas här telefoner där en, eller flera komponenter kan bytas ut istället för att, som nu, behöva byta hela telefonen. Komponenter kan t.ex. vara antenn,…

More