Displaying articles by tag: #hållbarhet

Enkla tips för att minska mängden plast

Här kommer ett par enkla tips för dig som vill minska din plast påverkan i samhället. Du kanske bara väljer att använda ett av dessa tips eller så använder du alla. Varje val vi gör för att minska mängden plast…

More

Hus som kan förändra världen, del 5.

5. Tillbaka till jorden “Vi har en vision om en värld där alla har möjligheten och makten att bygga ett säkert och hållbart hem själva, med sina egna händer, genom att använda jorden under sina fötter”, säger teamet på CalEarth…

More

Förbjudna bekämpningsmedel tillbaka i Sverige

Kemikalieinspektionen har gett dispens för ett preparat med neonikotinoider, ett förbjudet ämne som är extremt giftigt för insekter som humlor och bin. Dispensen gäller betade sockerbetsfrön. “I ett läge där vi ser en kraftig minskning av insekterna, vilket kallats vår…

More

Miljöproblem på Ko Lanta

Efter en vecka på Koh Lanta kan vi sammanfatta att spontant så känns det som att de huvudsakliga miljöproblemen kan sammanfattas i 3 ord: Plast, Sopor och Strandnära exploatering. Plast finns överallt och på en lite högre nivå än hemma.…

More

Urbant ekologiskt – stadsodling

2010 lyfte FN-organisationen Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) fram den urbana odlingen som en viktig strategi för att skapa hållbara städer. FAO uppskattade att cirka 390 miljoner människor är engagerade i urban odling i Afrika och…

More

Urbant ekologiskt-kompostera mera!

Att kompostera matavfallet är ett sätt att minska matsvinnet och bidra till en bättre miljö. Det är ett effektivt sätt att spara resurser ur både lokalt och globalt perspektiv och leder till mer hållbar utveckling på såväl lokala, som regionala…

More

Urbant ekologiskt

Det finns många sätt att öka sin egen, och därigenom samhällets hållbarhetsnivå. De som lever i städer ställs ofta inför helt andra problem, och möjligheter, än de som bor mer lantligt. Gröna vågen revisited Gröna vågen var en företeelse på…

More
Hållbarhetsredovisningar enligt GRI

Hållbarhetsredovisningar enligt GRI

En hållbarhetsrapport är ett sätt att redovisa organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, och därmed sitt bidrag – positivt eller negativt – till målet om en hållbar utveckling. Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation med standarder för rapportering…

More