Displaying articles by tag: #hållbarhet

Miljöproblem på Ko Lanta

Efter en vecka på Koh Lanta kan vi sammanfatta att spontant så känns det som att de huvudsakliga miljöproblemen kan sammanfattas i 3 ord: Plast, Sopor och Strandnära exploatering. Plast finns överallt och på en lite högre nivå än hemma.…

More

Urbant ekologiskt – stadsodling

2010 lyfte FN-organisationen Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) fram den urbana odlingen som en viktig strategi för att skapa hållbara städer. FAO uppskattade att cirka 390 miljoner människor är engagerade i urban odling i Afrika och…

More

Urbant ekologiskt-kompostera mera!

Att kompostera matavfallet är ett sätt att minska matsvinnet och bidra till en bättre miljö. Det är ett effektivt sätt att spara resurser ur både lokalt och globalt perspektiv och leder till mer hållbar utveckling på såväl lokala, som regionala…

More

Urbant ekologiskt

Det finns många sätt att öka sin egen, och därigenom samhällets hållbarhetsnivå. De som lever i städer ställs ofta inför helt andra problem, och möjligheter, än de som bor mer lantligt. Gröna vågen revisited Gröna vågen var en företeelse på…

More

Stockholms Universitet bjuder in till föreläsning

Under två dagar, 5–6 september så uppmärksammar Stockholms Universitet att European Research Council (europeiska forskningsrådet) firar tioårsjubileum genom att bjuda in till en serie kostnadsfria populärvetenskapliga föreläsningar kallad 10 år med briljanta idéer. Föreläsningarna hålls av forskare vilka tilldelats ERC-medel…

More
Hållbarhetsredovisningar enligt GRI

Hållbarhetsredovisningar enligt GRI

En hållbarhetsrapport är ett sätt att redovisa organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, och därmed sitt bidrag – positivt eller negativt – till målet om en hållbar utveckling. Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation med standarder för rapportering…

More

Världens första standard för cirkulär ekonomi ser dagens ljus

Nu har världens första standard för cirkulär ekonomi lanserats. Standarden som tagits fram av BSI Group heter BS 8001 och introducerar sex principer för en cirkulär ekonomi. Standarden är tänkt att förse organisationer med praktisk vägledning kring hur man kan…

More