Displaying articles by tag: hållbarhetsredovisning

Var står vi gällande harmoniseringen av hållbarhetsarbetet?

Under 2016 beslutade riksdagen om en ändring i årsredovisningslagen som innebär att företag av en viss storlek skall upprätta en hållbarhetsrapport. Rapporteringskravet bygger på ett EU-direktiv från 2014 som syftar till att göra information om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor…

More

Var står vi gällande harmoniseringen av hållbarhetsarbetet?

I tidigare inlägg fokuserade vi främst på den utveckling som sker på internationell och nationell policy nivå. Ökade krav och regler är en effekt av ett ständigt krympande handlingsutrymme och möjligheter att realisera det hållbara samhället. Vi är nu i…

More

Var står vi gällande harmoniseringen av hållbarhetsarbetet?

“FN:s hållbarhetsmål har verkligen inneburit ett genombrott, nu har det blivit väldigt tydligt vad som är viktigt och väsentligt. Genom hållbarhetsmålen har vi nu en gemensam förståelse av vad det innebär att jobba mot en hållbar värld”, säger Andreas Follér…

More
Hållbarhetsredovisningar enligt GRI

Hållbarhetsredovisningar enligt GRI

En hållbarhetsrapport är ett sätt att redovisa organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, och därmed sitt bidrag – positivt eller negativt – till målet om en hållbar utveckling. Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation med standarder för rapportering…

More