Displaying articles by tag: identifiering

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, – Förutsäg din miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvens-beskrivning

– Förutsäg din miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är ett verktyg eller en metod för att förutsäga framtida miljöpåverkan av en planerad verksamhet och används i stort sett över hela världen idag.

More
edd

EDD-Environmental Due Diligence

EDD-Environmental Due Diligence

– Miljöbesiktning för er säkerhet

Föroreningar som orsakat skada på miljön är ett gissel vid företagsöverlåtelser och försäljning för båda parter. Vem har orsakat föroreningen? Vem är ansvarig för föroreningen? Vem ska återställa miljön? Vi ger klara besked. Vi utför bedömningar av en verksamhets eller företags miljöstatus i samband med överlåtelse eller försäljning för att fastställa miljöstatus vilken används som en del i underlaget för övertagandet.

More