Displaying articles by tag: inventering

Årets varginventering visar på ökning

Enligt Naturvårdsverket visar varginventeringen från i vintras på en ökning från förra vinterns uppskattade tal på 300 individer till 365 individer i år. …

More
Förorenad mark

Förorenad mark

Förorenade områden

– Grundlig riskbedömning

Förekomsten av en förorening innebär inte automatiskt en risk för negativa effekter på hälsa och miljö. Det är många olika faktorer som spelar in. Vilken typ och halt har föroreningen? Hur ser exponeringsvägen ut mellan förorening och skyddsobjekt? Finns det påverkade skyddsobjekt? Vi hjälper er med att utreda, provta och riskbedöma förorenade områden samt att upprätta kontroll- och provtagnings-program.

More
edd

EDD-Environmental Due Diligence

EDD-Environmental Due Diligence

– Miljöbesiktning för er säkerhet

Föroreningar som orsakat skada på miljön är ett gissel vid företagsöverlåtelser och försäljning för båda parter. Vem har orsakat föroreningen? Vem är ansvarig för föroreningen? Vem ska återställa miljön? Vi ger klara besked. Vi utför bedömningar av en verksamhets eller företags miljöstatus i samband med överlåtelse eller försäljning för att fastställa miljöstatus vilken används som en del i underlaget för övertagandet.

More