Displaying articles by tag: ‘ISO 14001’

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, – Förutsäg din miljöpåverkan

Strategiskt hållbarhetsarbete

Strategiskt hållbarhetsarbete kräver sakkunskap och helhetsperspektiv. Ett tydligt systemfokus hjälper organisationen att integrera ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet. I samverkan med våra kunder strävar vi efter att utveckla konkurrenskraftiga och hållbara organisationer.…

More
Systematisk miljöarbete - Utveckla verksamheten

Systematisk miljöarbete

Systematisk miljöarbete

– Utveckla verksamheten

Miljöarbetet blir allt viktigare i en verksamhet. Det har blivit en konkurrensdrivande kraft och är en självklarhet i ett alltmer miljömedvetet globalt tänkande. Med systematisk miljöarbete menas ofta miljölednings-system, MLS, vilket är ett verktyg för att organisera miljöarbetet i en verksamhet. Hur minimerar ni miljöpåverkan i er verksamhet? Vilken hänsyn tas till miljöaspekter i verksamhetens rutiner och processer? Hur ser er miljöpolicyn och miljömålen ut? Är ert ledningssystemet optimalt? Vi skapar fungerande och kostnadseffektiva system så långt det går till ett minimum av pärmar.

More