Displaying articles by tag: kemikalieanvändning

Riskanalys

Riskanalyser – Bli riskfri Från riskanalys till riskhantering Vi utför arbetet genom hela kedjan i riskanalysen: från initial faroidentifiering och farokarakterisering, till exponeringsbedömning, riskkarakterisering och riskbedömning samt slutligen riskkommunikation och förslag till riskhantering (riskreducerande åtgärder och övervakningsprogram).…

More

Riskanalys

Riskanalyser

– Bli riskfri

Med ökad kemikalieanvändning och teknikanvändning ökar också riskerna. Vilka risker är förknippade med er verksamhet? Hur hanterar ni dem?

Lagen ställer i vissa fall krav på att detta görs och vi hjälper er att göra det från riskanalyser till åtgärdsprogram!

More