Displaying articles by tag: kemikalier

Veckans nyheter

På grund av tekniska problem kommer här förra veckans nyheter! Det handlar om bidrag, Mer hållbara konsumenter och den globala uppvärmningen påverkan i norra Sverige. …

More

Gore-Tex fasas ut på miljöfarliga PFAS-kemikalier

Gore Fabrics, tillverkaren av det kända Gore-Tex, har åtagit sig att fasa ut skadliga PFAS-kemikalier ur sina produkter till 2020. Gore Fabrics är en av världens största producenter av membran och impregnering till friluftskläder och flertalet märken, bland annat The…

More

Var tionde plastpryl innehåller förbjudna kemikalier

I ett nytt tillsynsprojekt från Kemikalieinspektionen har det hittats otillåtna ämnen i flertalet plastprodukter, bland annat duschslangar, haklappar och yogamattor. Trots ambitionerna att vi vill ha en giftfri miljö så är det tyvärr inte alltid fallet. Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt analyserade tidigare…

More

Ny portal ska sammanställa hälso- och miljöriskerna med nanomaterial

Nanotekniken är en snabbt växande marknad med enorma förhoppningar från forskarna. I dagsläget är däremot är miljö- och hälsoriskerna relativt outforskade. En ny plattform, framtagen av Swetox, ska sammanställa och förmedla den kunskaps om finns om nanomaterialens risker och säkerhet.…

More

Kemikalier, kemikalier, kemikalier

Allt består i grunden av kemiska ämnen. De kemiska ämnen som tillverkats eller utvunnits ur naturen har bidragit till förbättrade livsvillkor. De har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Alla kemiska ämnen är inte farliga men kan ändå…

More
edd

Kemikalier

Allt består av kemiska ämnen. De kemiska ämnen som människan tillverkar eller får ut ur naturen har starkt bidragit till en ökad välfärd. Men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Alla kemiska ämnen är inte…

More

Seveso

Seveso Sevesokatastrofen var en industriolycka som inträffade 10 juli 1976 i en liten kemisk fabrik ca 2,5 mil norr om Milano och resulterade i den högsta kända exponeringen av dioxin (TCDD, 2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin) för de kringboende.…

More

RoHS

RoHS direktivet (2011/65/EU) trädde i kraft den 2 januari 2013 innebär att företag som producerar elektriska och elektroniska produkter numera är  ansvariga för att säkerställa att deras produkter uppfyller kraven i RoHS-direktivet, vilket är kraven för en CE-märkning. …

More