Displaying articles by tag: kemikalier

Nya regler gällande Farligt Avfall

Från och med den 1 Augusti började nya regler gälla angående farligt avfall. Vi reder ut det viktigare i den nya lagen och vad man behöver ha koll på!…

More

645 miljoner i miljöavgift för kväveoxidutsläpp

1992 infördes en avgift på kväveoxider i sverige för att motivera företag att minska sina utsläpp. Detta då kväveoxider bidrar till försurning, övergödning samt försämrad luftkvalitet. Miljöavgiften för 2018 landar på 645 miljoner kr.…

More

Veckans nyheter

På grund av tekniska problem kommer här förra veckans nyheter! Det handlar om bidrag, Mer hållbara konsumenter och den globala uppvärmningen påverkan i norra Sverige. …

More

Gore-Tex fasas ut på miljöfarliga PFAS-kemikalier

Gore Fabrics, tillverkaren av det kända Gore-Tex, har åtagit sig att fasa ut skadliga PFAS-kemikalier ur sina produkter till 2020. Gore Fabrics är en av världens största producenter av membran och impregnering till friluftskläder och flertalet märken, bland annat The…

More

Var tionde plastpryl innehåller förbjudna kemikalier

I ett nytt tillsynsprojekt från Kemikalieinspektionen har det hittats otillåtna ämnen i flertalet plastprodukter, bland annat duschslangar, haklappar och yogamattor. Trots ambitionerna att vi vill ha en giftfri miljö så är det tyvärr inte alltid fallet. Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt analyserade tidigare…

More

Ny portal ska sammanställa hälso- och miljöriskerna med nanomaterial

Nanotekniken är en snabbt växande marknad med enorma förhoppningar från forskarna. I dagsläget är däremot är miljö- och hälsoriskerna relativt outforskade. En ny plattform, framtagen av Swetox, ska sammanställa och förmedla den kunskaps om finns om nanomaterialens risker och säkerhet.…

More

Kemikalier, kemikalier, kemikalier

Allt består i grunden av kemiska ämnen. De kemiska ämnen som tillverkats eller utvunnits ur naturen har bidragit till förbättrade livsvillkor. De har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Alla kemiska ämnen är inte farliga men kan ändå…

More
edd

Kemikalier

Allt består av kemiska ämnen. De kemiska ämnen som människan tillverkar eller får ut ur naturen har starkt bidragit till en ökad välfärd. Men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Alla kemiska ämnen är inte…

More