Displaying articles by tag: kemikalier

Seveso

Seveso Sevesokatastrofen var en industriolycka som inträffade 10 juli 1976 i en liten kemisk fabrik ca 2,5 mil norr om Milano och resulterade i den högsta kända exponeringen av dioxin (TCDD, 2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin) för de kringboende.…

More

RoHS

RoHS direktivet (2011/65/EU) trädde i kraft den 2 januari 2013 innebär att företag som producerar elektriska och elektroniska produkter numera är  ansvariga för att säkerställa att deras produkter uppfyller kraven i RoHS-direktivet, vilket är kraven för en CE-märkning. …

More
Miljöutbildning - Öka er miljökompetens

Miljöutbildning

Miljöutbildning

– Öka er miljökompetens

I en omvärld i ständig förändring gör att det blir allt viktigare att hålla kunskaperna uppdaterade. Med nya lagar kommer nya krav och behov och med detta krav på kunskap. Hur ser lagkraven i er verksamhet ut? Hur kan er miljöpåverkan minimeras? Vilka påföljder kan väntas av ett miljöbrott? Vilka risker finns i er verksamhet? Vi utbildar er.

More