Displaying articles by tag: kreotop

Urbant ekologiskt-kreotoper!

Kan gamla soptippar få nytt liv? Kan en golfbana bidra till den biologiska mångfalden? Kan husfasader och tak bli små mikrobiotoper? Kreotoper Kreotoper är ett relativt nytt begrepp inom naturvård som lanserades inom ett projekt från Jordbruksverket 2011 och som…

More

Projekt Kreotop – inventering

Nästa steg i projekteringen av kreotoperna är detaljutformningen av själva kreotoperna. Till grund för dessa ligger sommarens naturvärdesinventering av flora och fauna. Och vi fick en hel del spännande resultat! Vi har tidigare skrivit om våra kreotopprojekt här: Kreotoper Projektering…

More

Genetik på export

Blommande klöver är viktig föda för vallhumlan. Foto: Mats Wilhelm Export av skånska humlor till UK Brittiska forskare har för sista gången i år fångat in humledrottningar i Skåne för att försöka bygga upp en ny population av vallhumlor (Bombus…

More

Kreotopen (deutsch)

Kreotopen, vom Latinischen “Creos” und “topos”, groß als “erstellter Ort” übersetzt, ist ein relativ neues Konzept in der Naturschutzbiologie. Das Kreotopkonzept wurde im Jahr 2011 als ein Projekt des Schwedischen Landwirtschaftsministerium gestartet. In der Praxis beinhaltet das Konzept mit kleinen…

More

Projekt kreotop

Begreppet kreotop kommer av de latinska orden för att att skapa och på en plats, creos och topos. Begrepper lanserades av Jordbruksverket 2011 är utvecklat för att skapa nya naturmiljöer i områden där det skulle förbättra mångfalden. En kreotop kan…

More

Projekt Kreotop 1

På en nedlagd och efterbehandlad soptipp planerar vi att anlägga en ”kreotop” – ett område med skapade småbiotoper i syfte att dels få upp den biologiska mångfalden, dels skapa en trevlig och värdefull miljö för rekreation. En kreotop är flera…

More

Projektering av kreotoper

Som ett led i efterbehandlingen av ett förorenat område – i det här fallet en gammal soptipp – planerar vi, tillsammans med våra samarbetspartners att anlägga ett naturområde med kreotoper – skapade livsmiljöer för värdefulla växter och djur. Idén är…

More