Displaying articles by tag: kreotoper

Projekt Kreotop – inventering

Nästa steg i projekteringen av kreotoperna är detaljutformningen av själva kreotoperna. Till grund för dessa ligger sommarens naturvärdesinventering av flora och fauna. Och vi fick en hel del spännande resultat! Vi har tidigare skrivit om våra kreotopprojekt här: Kreotoper Projektering…

More

Finland storsatsar på fågellivet – bygger 1 miljon nya holkar

Finland storsatsar på att skapa nya boplatser åt fåglar när boplatserna minskar i takt med att det moderna skogsbruket ökar. Det moderna skogsbruket har lett till en stor minskning av lämpliga boplatser för fåglar (och andra djurgrupper) som bygger sina…

More

Creotopes (English)

Creotopes, from latin “creos” and “topos”, roughly translated as “created place” is a relatively new concept in conservation biology. The Creotope concept was launched in a project from the Swedish Board of Agriculture in 2011 <! – More -> The…

More

Neonikotinoider utarmar våra bisamhällen

Ny studie visar på kopplingen mellan bidöd och växtskyddsmedel. Bin är en av våra viktigaste pollinatörer och deras pollination av olika växter är en mycket viktig ekosystemtjänst för oss människor men även för annan biologisk mångfald. Det har länge diskuterats…

More
Kreotoper

Kreotoper

Kreotoper är ett relativt nytt begrepp inom naturvård som lanserades inom ett projekt från Jordbruksverket 2011 och som betyder “småbiotop som anläggs i naturvårdssyfte”.…

More