Displaying articles by tag: Livscykelanalys

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, – Förutsäg din miljöpåverkan

Livscykelanalys (LCA)

En livscykelanalys (LCA) innebär att alla steg involverade i produktion av en vara eller tjänst beskrivs, från råvaruutvinning och produktion till avfall.…

More