Displaying articles by tag: livsmiljöer

Kreotoper

Kreotoper

Kreotoper är ett relativt nytt begrepp inom naturvård som lanserades inom ett projekt från Jordbruksverket 2011 och som betyder “småbiotop som anläggs i naturvårdssyfte”.…

More