Displaying articles by tag: makropolitik

Ohållbar markanvändning hotar våra europeiska landskap

Ett accelererat byggande, förändrad demografi, tekniska förändringar och klimatförändringar är några av de viktigaste drivkrafterna som påverkar användningen av Europas stora landskap. I en rapport från Europeiska miljöbyrån EEA, som publicerades i dagarna, konstateras att markanvändningen i allt högre grad…

More