Displaying articles by tag: marksanering

KM, MKM, MRR, IFA, FA etc.

Ofta stöter man på begreppen “KM” och “MKM” i samband med förorenad mark. Samt “FA” och “IFA” för avfall. Men vad betyder de? Och hur förhåller de sig till varandra? Generella riktvärden för förorenad mark Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad…

More

Att inventera förorenade områden

Naturvårdsverket har tagit fram vägledning vid inventering av potentiellt förorenade områden utförs enligt en metodik för inventering (MIFO). Inventeringen resulterar sedan i en riskklassning av områdena. MIFO MIFO står för Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Det är en arbetsmetod…

More

Sanering av Brännäset 9, Norrtälje hamn

Trapezia fick förtroendet att sköta provtagning och sanering av den dioxinförorenade fastigheten Brännäset 9 i Norrtälje Hamn. Norrtälje hamn Norrtäljes nya stadsdel blir en förlängning och fördubbling av Norrtäljes stadskärna. Här planeras bostäder, parker, torg, kajstråk och ytor för handel,…

More

Kina planerar åtgärder för förorenade markområden

Kina planerar åtgärder för ca 2,7 biljoner Yuan för att åtgärda förorenade områden. Kinas State Council  (synonymt både med Kinas regering och med statsapparaten) släppte den 31 maj i år en plan för att åtgärda landets förorenade områden. Planen syfte…

More

Med cykel mot markföroreningen!

Premiär för företagets lastcykel. Packat i lådan: Personlig skyddsutrustning (hjälm, handskar, varsel, skyddskor), provtagningsutrustning, märkfärg. Dator. Pennor. mm.mm. Mot provtagning av det förorenade markområdet!…

More

Provtagning efter sanering

Efter schakt kommer sanering. Idag är vi ute och tar prov på ett fd. industriområde som helt otippat ska bli bostäder. Tidigare provtagningar innan rivning visar på lokalt höga föroreningshalter i några punkter. Det vi gör är en kompletterande provtagning…

More

Marksanering

Stockholm växer vilket får till följd att mark som tidigare var industrimark tas i anspråk för bostäder. Det ställer dock krav på både provtagning och sanering. Större delen av det aktuella industriområdet är asfalterat. Under asfalten finns generellt ca en…

More

Aromatiska kolväten

Aromatiska föreningar är cykliska kolväteföreningar med en, eller flera, bensenringar. Strukturen resulterar i ovanligt stabilitet. Aromatiska föreningar är mindre reaktiva än alkener, vilket gör dem användbara som industriella lösningsmedel för opolära föreningar. Aromatiska föreningar utvinns ur petroleum och stenkolstjära .…

More