Displaying articles by tag: metan

Metanhalten i atmosfären ökar kraftigt

Halten metan i atmosfären har nått nya nivåer. Mängden metan beräknas ha ökat tio gånger snabbare jämfört med början av 2000-talet. Ökningen har dessutom blivit snabbare de senaste åren. Vad är metan? Metan är det enklaste kolvätet, CH4, och är…

More