Displaying articles by tag: miljöarbete

Presentation av årets nya miljölagar

Minskad förbrukning av plastkassar, förändringar i industriutsläppsdirektivet och skärpta regler för torvbrytning är exempel på de nya lagar och förordningar som träder i kraft i år. Här är en sammanfattning av årets nya miljölagar: Minskad användning av plastkassar Enligt den…

More

Endast 1 av Sveriges 16 miljömål kommer nås

Den 28 april 1999 beslutade riksdagen att det skulle finnas femton nationella miljökvalitetsmål för Sverige. Ett sextonde miljömål om biologisk mångfald antogs sedan i november 2005. Arbetet med miljömålen samt det så kallade generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken…

More
Systematisk miljöarbete - Utveckla verksamheten

Systematisk miljöarbete

Systematisk miljöarbete

– Utveckla verksamheten

Miljöarbetet blir allt viktigare i en verksamhet. Det har blivit en konkurrensdrivande kraft och är en självklarhet i ett alltmer miljömedvetet globalt tänkande. Med systematisk miljöarbete menas ofta miljölednings-system, MLS, vilket är ett verktyg för att organisera miljöarbetet i en verksamhet. Hur minimerar ni miljöpåverkan i er verksamhet? Vilken hänsyn tas till miljöaspekter i verksamhetens rutiner och processer? Hur ser er miljöpolicyn och miljömålen ut? Är ert ledningssystemet optimalt? Vi skapar fungerande och kostnadseffektiva system så långt det går till ett minimum av pärmar.

More