Displaying articles by tag: miljökonsulter

Miljöutbildning

Välkommen till Trapezia

Vi är Trapezia Miljökonsulter – Vi gör skillnad! Trapezia är ett oberoende miljö-konsultföretag som kombinerar kompetenser inom biologi, geologi, toxikologi, ekotoxikologi och miljövetenskap. Med vår breda kompetens och stora nätverk kan vi hjälpa ert företag att minska miljöpåverkan och öka…

More

Ny webbplats!

Ny webbplats!

– Nysatsningen och modernisering fortsätter!

I linje med Trapezias nysatsning och grafiska profil lanseras den nya webbplatsen.

More

Miljöpolicy

Trapezias Miljöpolicy

En miljöpolicy dikterar varje åtgärd, avsiktligt eller inte, som ska vidtas för att hantera mänskliga aktiviteter i syfte att förebygga, minska eller mildra skadliga effekter på naturen och naturresurserna, och se till att konstgjorda förändringar i miljön inte har skadliga effekter på människan.…

More