Displaying articles by tag: miljöpåverkan

Extremt varm mars!

Årets mars blev riktigt varm, den näst varmaste på 139 år enligt NOAAs mätningar. De mätningar som gjorts hittills har visat på tidigare avsmältning på grönland och temperaturer på över 4 grader över det normala i vissa områden. Den amerikanska…

More

Enkla tips för att minska mängden plast

Här kommer ett par enkla tips för dig som vill minska din plast påverkan i samhället. Du kanske bara väljer att använda ett av dessa tips eller så använder du alla. Varje val vi gör för att minska mängden plast…

More

Veckans nyheter

På grund av tekniska problem kommer här förra veckans nyheter! Det handlar om bidrag, Mer hållbara konsumenter och den globala uppvärmningen påverkan i norra Sverige. …

More

Sverige i framkant med elväg för tunga fordon

Sverige kan bli det första landet i världen att ta fram elvägar för tung transport. Med start i sommar kommer lastbilar att kunna drivas på el längs en 2 km lång sträcka utanför Gävle. Syftet är att få kunskap om…

More
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, – Förutsäg din miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvens-beskrivning

– Förutsäg din miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är ett verktyg eller en metod för att förutsäga framtida miljöpåverkan av en planerad verksamhet och används i stort sett över hela världen idag.

More

Riskanalys

Riskanalyser – Bli riskfri Från riskanalys till riskhantering Vi utför arbetet genom hela kedjan i riskanalysen: från initial faroidentifiering och farokarakterisering, till exponeringsbedömning, riskkarakterisering och riskbedömning samt slutligen riskkommunikation och förslag till riskhantering (riskreducerande åtgärder och övervakningsprogram).…

More

Trapezia nysatsar

Trapezia nysatsar

– Modernare och effektivare miljökonsultbolag

Trapezia har under det senaste året genomgått en förändringsprocess till ett effektivare, och modernare bolag vilket präglat hela verksamheten.

More

Riskanalys

Riskanalyser

– Bli riskfri

Med ökad kemikalieanvändning och teknikanvändning ökar också riskerna. Vilka risker är förknippade med er verksamhet? Hur hanterar ni dem?

Lagen ställer i vissa fall krav på att detta görs och vi hjälper er att göra det från riskanalyser till åtgärdsprogram!

More