Displaying articles by tag: miljöpåverkan

Veckans nyheter

På grund av tekniska problem kommer här förra veckans nyheter! Det handlar om bidrag, Mer hållbara konsumenter och den globala uppvärmningen påverkan i norra Sverige. …

More

Sverige i framkant med elväg för tunga fordon

Sverige kan bli det första landet i världen att ta fram elvägar för tung transport. Med start i sommar kommer lastbilar att kunna drivas på el längs en 2 km lång sträcka utanför Gävle. Syftet är att få kunskap om…

More
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, – Förutsäg din miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvens-beskrivning

– Förutsäg din miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är ett verktyg eller en metod för att förutsäga framtida miljöpåverkan av en planerad verksamhet och används i stort sett över hela världen idag.

More

Riskanalys

Riskanalyser – Bli riskfri Från riskanalys till riskhantering Vi utför arbetet genom hela kedjan i riskanalysen: från initial faroidentifiering och farokarakterisering, till exponeringsbedömning, riskkarakterisering och riskbedömning samt slutligen riskkommunikation och förslag till riskhantering (riskreducerande åtgärder och övervakningsprogram).…

More

Trapezia nysatsar

Trapezia nysatsar

– Modernare och effektivare miljökonsultbolag

Trapezia har under det senaste året genomgått en förändringsprocess till ett effektivare, och modernare bolag vilket präglat hela verksamheten.

More

Riskanalys

Riskanalyser

– Bli riskfri

Med ökad kemikalieanvändning och teknikanvändning ökar också riskerna. Vilka risker är förknippade med er verksamhet? Hur hanterar ni dem?

Lagen ställer i vissa fall krav på att detta görs och vi hjälper er att göra det från riskanalyser till åtgärdsprogram!

More