Displaying articles by tag: miljöpolicy

Miljöpolicy

Trapezias Miljöpolicy

En miljöpolicy dikterar varje åtgärd, avsiktligt eller inte, som ska vidtas för att hantera mänskliga aktiviteter i syfte att förebygga, minska eller mildra skadliga effekter på naturen och naturresurserna, och se till att konstgjorda förändringar i miljön inte har skadliga effekter på människan.…

More