Displaying articles by tag: miljörätt

Bergtäkter kan omfattas av Sevesolagstiftningen

Om det sprängs med mer än 10 ton sprängämne per salva vid ett och samma tillfälle i bergtäkt menar MSB att den är betrakta som en Sevesoverksamhet av den lägre kravnivån och ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Anledningen till det är…

More