Displaying articles by tag: miljöstatus

edd

EDD-Environmental Due Diligence

EDD-Environmental Due Diligence

– Miljöbesiktning för er säkerhet

Föroreningar som orsakat skada på miljön är ett gissel vid företagsöverlåtelser och försäljning för båda parter. Vem har orsakat föroreningen? Vem är ansvarig för föroreningen? Vem ska återställa miljön? Vi ger klara besked. Vi utför bedömningar av en verksamhets eller företags miljöstatus i samband med överlåtelse eller försäljning för att fastställa miljöstatus vilken används som en del i underlaget för övertagandet.

More