Displaying articles by tag: MKB

Bävrar!

Det är inte ovanligt att vi råkar på en hel del överraskningar när vi är ute i fält. Förra veckan var vi ute och rekade plats för en tänkt verksamhet, ute i skogen. Kartmaterialet som vi hade gått igenom angående…

More

MKB för bergtäkt

Utsikt över bergtäkt, fredag morgon. De flesta täkter kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Verksamheterna beskrivs i miljöprövningsförordningen (2013:251) 4 kap. 1- 3 §§, verksamhetskoder 10.10 – 10.20. Tillstånd omfattar att ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Du kan läsa mer…

More
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, – Förutsäg din miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvens-beskrivning

– Förutsäg din miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är ett verktyg eller en metod för att förutsäga framtida miljöpåverkan av en planerad verksamhet och används i stort sett över hela världen idag.

More