Displaying articles by tag: nano

Renare dricksvatten med hjälp av nytänkande ”frimärke”

Tidigare har det funnits flertalet sätt att rena förorenat vatten i utvecklingsländer – men många metoder har varit ineffektiva eller kostsamma. Metoderna har bland annat gått ut på att ställa vattenflaskor under en längre tid i solen där solens UV-strålar…

More

Ny portal ska sammanställa hälso- och miljöriskerna med nanomaterial

Nanotekniken är en snabbt växande marknad med enorma förhoppningar från forskarna. I dagsläget är däremot är miljö- och hälsoriskerna relativt outforskade. En ny plattform, framtagen av Swetox, ska sammanställa och förmedla den kunskaps om finns om nanomaterialens risker och säkerhet.…

More