Displaying articles by tag: neonikotinoider

Bin-Människans bästa vän?

Biodling är en gammal tradition hos mänskligheten och honungsbin har hållits i Europa i flera årtusenden. Bin är oerhört viktiga för miljön, genom pollineringen bidrar de till biodiversiteten upprätthålls genom ett brett sortiment av grödor och vilda växter. De bidrar…

More

Insektsgifter påträffade i 75% av all honung

75 % av all honung har visat sig innehålla neonikotinoider, ett kraftigt insektsgift enligt en artikel som publicerats i tidskriften Science. Studien är den första som tydligt avslöjar en globala exponering för dessa gifter av livsviktiga pollinatörer. Nästan 200 honungsprover…

More

Neonikotinoider giftigare för våra pollinatörer än tidigare befarat

Neonikotinoider är världens mest använda bekämpningsmedel och har i studie efter studie bekräftats vara toxiska för våra viktigaste pollinatörer. De senaste och hittills största fältstudierna har nu lagt fram bevis för att kemikalierna är ännu farligare än tidigare hävdat. I…

More

Neonikotinoider utarmar våra bisamhällen

Ny studie visar på kopplingen mellan bidöd och växtskyddsmedel. Bin är en av våra viktigaste pollinatörer och deras pollination av olika växter är en mycket viktig ekosystemtjänst för oss människor men även för annan biologisk mångfald. Det har länge diskuterats…

More