Displaying articles by tag: olja

Alifatiska kolväten

Kolväten innebär en förening mellan kol och väteatomer. Kolbaserade föreningar kallas ofta organiska (till skillnad från oorganiska). Kolväten som inte innehåller en bensenring kallas alifatiska kolväten. De som innehåller en bensenring kallas aromatiska kolväten. Termen “alifatisk” härstammar från det grekiska…

More