Displaying articles by tag: ‘orienterande miljö studier’

Förorenad mark

Förorenad mark

Förorenade områden

– Grundlig riskbedömning

Förekomsten av en förorening innebär inte automatiskt en risk för negativa effekter på hälsa och miljö. Det är många olika faktorer som spelar in. Vilken typ och halt har föroreningen? Hur ser exponeringsvägen ut mellan förorening och skyddsobjekt? Finns det påverkade skyddsobjekt? Vi hjälper er med att utreda, provta och riskbedöma förorenade områden samt att upprätta kontroll- och provtagnings-program.

More