Displaying articles by tag: PAH

Marksanering

Stockholm växer vilket får till följd att mark som tidigare var industrimark tas i anspråk för bostäder. Det ställer dock krav på både provtagning och sanering. Större delen av det aktuella industriområdet är asfalterat. Under asfalten finns generellt ca en…

More

Aromatiska kolväten

Aromatiska föreningar är cykliska kolväteföreningar med en, eller flera, bensenringar. Strukturen resulterar i ovanligt stabilitet. Aromatiska föreningar är mindre reaktiva än alkener, vilket gör dem användbara som industriella lösningsmedel för opolära föreningar. Aromatiska föreningar utvinns ur petroleum och stenkolstjära .…

More

Marksanering

Det intensiva byggandet i Stockholm som innebär att det byggs bostäder på industrimark leder också till omfattande marksaneringar. Vi drog ut i fält i morse för att ta prover i schaktbotten efter att marken ovanpå schaktats bort för att bereda…

More