Displaying articles by tag: PID

Marksanering

Stockholm växer vilket får till följd att mark som tidigare var industrimark tas i anspråk för bostäder. Det ställer dock krav på både provtagning och sanering. Större delen av det aktuella industriområdet är asfalterat. Under asfalten finns generellt ca en…

More