Displaying articles by tag: #recycling

Hållbara telefoner och konfliktfria mineral

Modulär. Grön. Byggd för att hålla. Fairphone-En hållbar telefon? Fairphones koncept är att bygga en hållbar telefon, dvs. en telefon med utbytbara moduler, tillverkade av “bra” råmaterial i fabriker, och av arbetare med, bra villkor. (Vi säger att vi har…

More