Displaying articles by tag: Registration

Reach

REACH

– En kemikalielagstiftning för hela EU

Den 18 december 2006 antog EU:s miljöministrar den EG-förordning på kemikalieområdet som kallas Reach.

More