Displaying articles by tag: samrådshandlingar

Samråd – Salnecke Park

Samråd – Salnecke Park

Inbjudan till samråd angående småbåtshamn i Salnecke Park tisdagen 16 juni kl 18.00 – 20.00, Lindborg & Söner, Torslundavägen 6, Örsundsbro.

Ladda ner samrådshandlingen här [pdf]

More